Market Monitor - Focus op de voedingssector - Rusland

Marktmonitor

 • Russland
 • Nahrungsmittel

17 Dez 2015

Prijzen van voeding zijn toegenomen en lokale productie is gegroeid om slabakkende import op te vangen.

Marktprestaties in een oogopslag

 • De economische recessie, de depreciatie van de roebel en het Russische verbod op de invoer van landbouw- en voedingsproducten hebben de binnenlandse voedingssector hard getroffen, met name de vis-, vlees- en zuivelindustrie. De voedselprijzen zijn gestegen en de lokale productie is opgevoerd om de weggevallen invoer te vervangen.
   
 • Veel voedingsbedrijven hebben hun winstmarges de afgelopen 12 maanden zien krimpen. Verwacht wordt dat deze negatieve trend in 2016 zal aanhouden. Russische levensmiddelenbedrijven hebben over het algemeen een hoge schuldgraad en worden nu geconfronteerd met stijgende kosten voor externe financiering. De banken zijn doorgaans wel bereid om kredieten te verstrekken aan foodretailers, maar stellen zich restrictiever op ten aanzien van groothandelaren en importgerelateerde segmenten.
   
 • In de Russische voedingsindustrie worden facturen na gemiddeld 15 tot 40 dagen betaald, afhankelijk van de producten. Het aantal gevallen van betalingsachterstand, niet-betaling en insolventie is de afgelopen zes maanden sterk toegenomen, vooral bij importeurs en distributeurs van vis, vlees en zuivelproducten. Hoewel de verwachting is dat de insolventiecijfers op jaarbasis niet verder zullen verslechteren in 2016, zal het aantal gevallen van niet-betaling en bedrijfsfaillissementen hoog blijven.
   
 • De grootste binnenlandse foodretailers zijn verder gegroeid en hebben over het algemeen niet te lijden onder de sancties. Sommige grote Russische verticaal geïntegreerde agrarische holdings hebben de afgelopen 18 maanden mooie groeicijfers laten zien door in te spelen op mogelijkheden die de overheid hen biedt en door te profiteren van het Russische verbod op de invoer van Europese landbouwproducten. De consolidatie in de Russische levensmiddelenmarkt zet zich voort, waarbij grote nationale voedingswinkelketens regionale spelers en groothandelaren verdringen.
   
 • Ons risicoacceptatiebeleid blijft restrictief ten aanzien van de vleesindustrie, de zuivelsector en vooral het segment groenten en fruit. Wel zijn we iets minder restrictief ten aanzien van bepaalde bedrijven in het foodretailsegment.
Haftungsausschluss

Die Angaben auf dieser Website dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und ersetzen keine Beratung. Die geltenden Bestimmungen können Sie der Versicherungspolice oder dem entsprechenden Produkt- bzw. Dienstleistungsvertrag entnehmen. Nichts auf dieser Website darf dahingehend ausgelegt werden, dass für Atradius ein Recht, eine Pflicht oder eine Verantwortung begründet wird. Dies gilt ebenso für die Pflicht zur Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung von Abnehmern im eigenen oder in Ihrem Namen. Atradius nimmt Due-Diligence-Prüfungen von beliebigen Abnehmern lediglich zu eigenen Underwriting-Zwecken und nicht zugunsten des Versicherungsnehmers oder einer sonstigen Person vor. Zudem schließen Atradius und seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften jegliche Haftung für direkte, indirekte, Neben- und Folgeschäden sowie besondere und zusätzliche Schadenersatzansprüche aus, die sich aus der Verwertung der auf dieser Website gemachten Angaben ergeben.